Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

I.Öğretim Türk Dili II Dersi Hakkında!

I.Öğretim Türk Dili II Dersi Hakkında!

Öğrencilerimizin Dikkatine, I.Öğretim Türk Dili II Dersi Çarşamba günleri 102 No'lu Derslikte Yapılacaktır.