Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü

Lisans Ders Planları

Lisans Ders Planları

Ekler

2013-2014 Ders Planı Seçmeli ve Zorunlu Dersler Havuzu.pdf
2013-2014 Ders Planı.pdf
2013-2014 Planı Ders İçerikleri.pdf
2018 Ders Planı Seçmeli ve Zorunlu Dersler Havuzu.pdf
2019-2020 Ders Planı Seçmeli Ders Listesi.pdf
2019-2020 Ders Planı.pdf
2019-2020 Planı Ders İçerikleri.pdf
2019-2020 Planı Zorunlı Dersler ve Seçmeli Ders Havuzu.pdf
Tarih Bölümü Çift Anadal ve Yandal Ders Planı.pdf