Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Akademik Kadro

                                                    TARİH BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU


 

 

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Prof. Dr.                   Reyhan KÖRPE A.B.D. Başkanı 104/B 1724 rkorpecomu.edu.tr
Prof. Dr.  Mehmet Fatih YAVUZ   117 1718 fatihyavuzcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi    Aytun YAZGI   113 1716 aytunyazgigmail.com

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Dr. Öğr. Üyesi     Hüseyin KAYHAN A.B.D. Başkanı 115 1717 hkayhancomu.edu.tr

 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Dr. Öğr. Üyesi          Cengiz PARLAK

Bölüm Başkan Yrd.-
A.B.D. Başkanı

116 1722 cparlakcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Onur USTA   102 4112 onurustacomu.edu.tr 

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Prof. Dr.  Şerif KORKMAZ

Bölüm Başkanı-

A.B.D. Başkanı

104/A 1485 serifkcomu.edu.tr
Doç. Dr.  Ali SÖNMEZ   121 1720 asonmezzyahoo.com.tr
Doç. Dr.  Aşkın KOYUNCU   118 1723 askinkoyuncucomu.edu.tr 
Doç. Dr. Özkan KESKİN   103 1676 ozkankeskincomu.edu.tr
Arş. Gör. M. Bedreddin ŞİMŞEK   039 1913 mbsimsekcomu.edu.tr

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Doç. Dr.  Murat KARATAŞ A.B.D. Başkanı 122 1721 muratkratsyahoo.com
Doç. Dr. Cahide SINMAZ SÖNMEZ          119 1719 cahidesyahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Mithat ATABAY   111 1715 matabaycomu.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT   112 1726 barisborlatcomu.edu.tr 
Arş. Gör. Erhan ACAR   114 1725 erhanacarcomu.edu.tr
Arş. Gör. Buğra TERZİ   114 1725 bterziyahoo.com

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin İhsan ERKOÇ A.B.D. Başkanı 120 1647 h.ihsan.erkoccomu.edu.tr         
Arş. Gör. Emre TEĞİN   039 1913 emretegincomu.edu.tr