Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Tarih Bölümü Öz Değerlendirme Raporu

Ekler

FEDEK tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporu örneği.pdf
oz-degerlendirme-raporu-icin-kullanilabilecek-veri.pdf