Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Strateji Planı

Tarih Bölümü Strateji Planı

Ekler

Tarih Bölümü Strateji Planı (2021).pdf