Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Yönetim

Adı Soyadı Görevi Dahili
Doç. Dr. Şerif KORKMAZ Bölüm Başkanı 1485 / 1676
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK Bölüm Başkan Yardımcısı 1722