Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Yönetim

Adı Soyadı Görevi Dahili
Doç. Dr. Şerif KORKMAZ Bölüm Başkanı 1485 / 1676
Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK Bölüm Başkan Yardımcısı 1722