Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Yönetim

Adı Soyadı Görevi Dahili
Prof. Dr. Şerif KORKMAZ Bölüm Başkanı 1485
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK Bölüm Başkan Yardımcısı 1722