Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü

Akademik Kadro

                                                    TARİH BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU


 

 

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Prof. Dr.                   Reyhan KÖRPE Bölüm Başkanı / A.B.D. Başkanı 104/B 22082 rkorpecomu.edu.tr
Prof. Dr.  Mehmet Fatih YAVUZ   117 22264 fatihyavuzcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi   

Aytun YAZGI
Bölüm Başkan Yardımcısı 113 22089 aytunyazgigmail.com

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Dr. Öğr. Üyesi     Hüseyin KAYHAN A.B.D. Başkanı 115 22087 hkayhancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Barış BORLAT    112 22102 barisborlatcomu.edu.tr

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Dr. Öğr. Üyesi          Cengiz PARLAK

 

116 22088 cparlakcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Onur USTA A.B.D. Başkanı 102 22077 onurustacomu.edu.tr 

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Prof. Dr.  Ali SÖNMEZ   121 22094 asonmezzyahoo.com.tr
Prof. Dr.  Aşkın KOYUNCU A.B.D. Başkanı 118 22090 askinkoyuncucomu.edu.tr 
Doç. Dr.  

 Özkan KESKİN
  103 22080 ozkankeskincomu.edu.tr
Arş. Gör. M. Bedreddin ŞİMŞEK   163 22293 mbsimsekcomu.edu.tr

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Prof. Dr.  Murat KARATAŞ        A.B.D. Başkanı 122 22098 muratkratsyahoo.com
Doç. Dr. Cahide SINMAZ SÖNMEZ          119 22091 cahidesyahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Mithat ATABAY   111 22263 matabaycomu.edu.tr 
Arş. Gör. Dr. Erhan ACAR   114 22101 erhanacarcomu.edu.tr
Arş. Gör. Buğra TERZİ   114 22101 bterziyahoo.com

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Prof. Dr.   Şerif KORKMAZ A.B.D. Başkanı 104/A 22081 serifkcomu.edu.tr
Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ   120 22092 h.ihsan.erkoccomu.edu.tr         
Arş. Gör. Dr. Emre TEĞİN   163 22293 emretegincomu.edu.tr