Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü

İdari Personel

 
 
 Kamile ÇETİNBİLEK
Bölüm Sekreteri
Oda:108
Dahili: 22078