Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Akademik Kadro

                                                    TARİH BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU


 

 

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Doç. Dr.  Reyhan KÖRPE A.B.D. Başkanı 104/B 1724 rkorpecomu.edu.tr
Doç. Dr.  Mehmet Fatih YAVUZ   117 1718  

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Yrd. Doç. Dr.  Hüseyin KAYHAN A.B.D. Başkanı 115 1717 hkayhancomu.edu.tr

 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Yrd. Doç. Dr.     Cengiz PARLAK

Bölüm Başkan Yrd.-
A.B.D. Başkanı

116 1722 cparlakcomu.edu.tr

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Doç. Dr.  Şerif KORKMAZ Bölüm Başkanı 104/A 1485 serifkcomu.edu.tr
Doç. Dr.  Ali SÖNMEZ A.B.D. Başkanı 121 1720 asonmezzyahoo.com.tr
Doç. Dr.  Aşkın KOYUNCU   118 1723 askinkoyuncucomu.edu.tr 
Doç. Dr. Özkan KESKİN   112 1726 ozkankeskincomu.edu.tr
Arş. Gör. M. Bedreddin ŞİMŞEK   039 1913 muhammetbedreddincomu.edu.tr

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Doç. Dr.  Murat KARATAŞ A.B.D. Başkanı 122 1721 muratkratsyahoo.com
Doç. Dr.  Muhammet ERAT   113 1716 muheratcomu.edu.tr 
Doç. Dr. Cahide SINMAZ SÖNMEZ          119 1719 cahidesyahoo.com
Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY   111 1715 matabaycomu.edu.tr 
Arş. Gör. Erhan ACAR   114 1725 erhanacarcomu.edu.tr
Arş. Gör. Buğra TERZİ   114 1725 bterziyahoo.com

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Unvan Adı Soyadı Görevi Oda  Dahili e-posta
Yrd. Doç. Dr.    Hayrettin İhsan ERKOÇ A.B.D. Başkanı 120 1647 h.ihsan.erkoccomu.edu.tr