Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

İdari Personel

 
 
 Serap KÜÇÜKSÖYLEMEZ
Bölüm Sekreteri
Oda:101
Dahili: 1675