Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında 35 öğrenci ile eğitime başlamıştır. İlk mezununu 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir. Bölümümüz, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı ana bilim dalından oluşmaktadır.Ders Programı genel tarih bilgisini öğrenciye verebilecek şekilde düzenlenmiş olmasının yanında, belirli alanlarda uzmanlaşmaya yönelik seçmeli derslerle takviye edilmiştir. Bölümümüzde I. Öğretimin yanı sıra 1998 yılından beri II. Öğretim programı da uygulanmaktadır.

Bölümden mezun olabilmek için, ortak zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte, bölüm içi en az 140 kredilik ders alınması gerekmektedir. Öğrenim süresi dört yıl olan Tarih Bölümü'nden öğrenciler, "TARİHÇİ" unvanı ile mezun olmakta ve Tarih Lisans diploması almaktadırlar.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, pedagojik formasyon alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olabilmektedirler. Mezunlarımız üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilmenin yanı sıra Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutman olarak görev yapabilmekte, ayrıca devlet ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında Tarihçi unvanıyla uzman ve mütercim olarak çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.
 
2009 yılında kurularak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı, 2014-2015 döneminde Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarını açıklamıştır. Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek amacıyla URAP, Üniversitelerdeki akademik birimleri, alanlarına göre başarı sıralamasına tabi tutmuştur.

Türkiye'de bulunan Üniversitelerdeki Tarih ve Arkeoloji bölümleri arasında, Üniversitemizin Tarih ve Arkeoloji bölümleri, önemli bir başarı sağlayarak 10. sırada yer almıştır. Dünyadaki üniversitelerdeki bölümlerle kıyaslanınca, 587. sırada yer bulan Tarih ve Arkeoloji bölümlerimiz, Türkiye'deki şehir üniversiteleri esasına göre düşünüldüğünde Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra 4. olmuştur.
 

resim429325